XV. SDI "TORNADO" |

Danas smo trebali obići planete po Zagrebu, no s obzirom na kišu, održali smo radionicu u mjesnoj i posjetili vidikovac Zagreb 360.
Bili nam je super! No s obzirom na kišu i vjetar nismo baš pretjerivali sa slikama.

Alebo!