XV. SDI "TORNADO" |

Rad družine se odvija kroz rad malih skupina tzv. „jata i patrola“ i putem tzv. scoutske metode (rad u malim skupinama, sa „vršnjačkim“ voditeljem/icom), prvenstveno na jatnim i patrolnim sastancima. Također, na Družinskim aktivnostima, izletima, akcijama i višednevnim aktivnostima, te aktivnostima SIZ-a i SIH-a.

Programski sadržaj

Uvjeti za prvi stupanj znanja

 1. Poznaje važnije događaje iz povijesti svoje županije i grada
 2. Poznaje svoje mjesto (povijesne i kulturne spomenike i veće gospodarske objekte)
 3. Zna himnu i zna objasniti i opisati zastavu i grb domovine
 4. Posjeti zavičajni muzej
 5. Zna zavjet i zakone izviđača
 6. Pozna znak izviđača i pravilan pozdrav
 7. Pozna uniformu i zna objasniti oznake i njenu upotrebu
 8. Zna povijest i himnu svoje patrole i družine
 9. Vodi quipos i svoje zabilješke o aktivnostima
 10. Primjenjuje znanja o očuvanju prirode (izviđač iza sebe ostavlja ništa i zahvalnost)
 11. Zna klimatske karakteristike svoga kraja i zna vrste oborina i način njihova nastanka
 12. Načini hranilicu za životinje
 13. Raspoznaje 5 vrsta voćaka i 5 vrsti šumskog drveća
 14. Pozna 5 šumskih ptica i životinja svoga kraja
 15. Posjeti Zoo i botanički vrt
 16. Ima 5 izleta, 1 logorovanje i 1 zimovanje
 17. Zna pravila loženja vatre i to znanje primjenjuje u prirodi
 18. Poznaje upotrebu noža, sjekirice, pile, dlijeta, čekića i kliješta
 19. Poznaje 7 čvorova: ambulantni, vrzina petlja, skraćivaljka, zastavni, ribarski, mrtvi i čvor za maramu (ruža)
 20. Zna podići, sklopiti, čuvati i urediti (očistiti) šator i zaklon od priručnog materijala
 21. Zna osobnu opremu za logorovanje, zimovanje, izlet i  bivak
 22. Zna preventivne protupožarne mjere
 23. Načini nekoliko patenata u šatoru
 24. Zna saobraćajne znakove: pješaćki prijelaz, zavoj, prijelaz preko pruge i stop i zna pravila ponašanja u prometu
 25. Zna planinarsku markaciju na terenu i na karti
 26. Zna 15 putnih znakova i da ih koristi
 27. Ima osnovne pojmove o signalizaciji zvukom, svjetlom i zastavicama (dimenzije)
 28. Zna 1 način šifriranog pisma
 29. Poznaje znakove s.o.s. i može ih davati Morzeom i semaforom
 30. Razlikuje strane svijeta te da ih može obilježiti međunarodnim oznakama
 31. Može odrediti sjever pomoću sata i sunca, sjevernjače, mahovine i slično.
 32. Zna načiniti jednostavnu skicu terena
 33. Zna se snaći u planu grada i da sudjeluje u orijentacionom natjecanju
 34. Pozna kompas, njegove dijelove i način rada, te primjenu
 35. Načini ognjište od prirodnog materijala i na njemu skuha jednostavno jelo
 36. Zna 3 recepta jednostavnog jela
 37. Zna upotrebu izviđačke marame u prvoj pomoći i da zna osnovna dezinfekcijska sredstva
 38. Poznaje i provodi osnovnu higijenu
 39. Stazu savlada trčeći, skakući, pužeći i noseći
 40. Zna plivati, voziti bicikl i da savlada vrh viši od 1000 m.
 41. Zna igrati 3 igre
 42. Zna osnove postrojavanja i prestrojavanja patrole u mjestu i kretanju
 43. Radi jutarnju tjelovježbu i zna osam vježbi razgibavanja
 44. Da je 2 puta sudjelovao u kulturnoj zabavnoj djelatnosti svoje družine
 45. Zna dvije narodne i 5 izviđačkih pjesama
 46. Načini maketu 1 taborskog objekta
 47. S ručnom strjelicom koju je sam napravio i da 5 puta pogodi metu
 48. Zna upotrebu telofona, voznog reda i zna otpremiti pismo
 49. Zna ocijeniti dužinu, težinu, količinu i visinu
 50. Da je osvojio 3 vještarstva iz različitih oblasti

Uvjeti za 2. stupanj znanja

 1. poznaje važnije događaje iz hrvatske povijest
 2. poznaje administrativno teritorijalnu podjelu Hrvatske
 3. poznaje geopolitički položaj Hrvatske u Europi
 4. poznaje povijest odreda
 5. poznaje prava i dužnosti članova Tornada
 6. postaje nastanak skautskog pokreta u svijetu
 7. poznaje osnovne postavke programa i statuta
 8. prati izviđačku štampu i da zna o novinama Tornada
 9. pozna 5 vrsta drveća po listu kori i plodu
 10. pozna zmije otrovne i neotrovne
 11. pozna i može pokazati 3 sazvježđa
 12. pozna vrste oblaka i njihov nastanak
 13. pozna vrste vjetrova i njihov postanak
 14. ima osnovne pojmove o ekologiji i ekološkom pokretu i da zna državnu instituciju
 15. pozna zastičene i ugrožene životinje i biljke svoje domovine
 16. poznaje 5 vrsti vatri i ognjišta i razlike među nijma
 17. zna kaptirati izvor
 18. ima 2 logorovanja, 2 zimovanja i 2 bivka
 19. poznaje krupni pionirski alat
 20. zna i koristi za različitu upotrebu špage i žice
 21. zna 5 vrsti šatora i da ih zna podići i čuvati
 22. je sudjelovao u podizanju osnovnih taborskih objekata
 23. za sebe načini krevet od priručnog materijala
 24. zna osnovne principe traganja i 5 vrsti životinjskih tragova
 25. zna još 5 čvorova koji se često primjenjuju
 26. zna odabrati mjesto za prenoćište i na njemu načiniti zaklon
 27. može davati i primati poruke semaforom i morzeom
 28. je sudjelovo u signalizaciskom natjecanju
 29. zna 15 osnovnih topografskih znakova
 30. zna dobro raditi kartom specijalkom
 31. zna izraditi kroki
 32. je sudjelovao na 2 orijentaciona natjecanja
 33. zna skuhati u prirodi 3 vrste jela
 34. zna 5 biljaka u prirodi pogodnih za prehranu i da načini obrok od njih
 35. zna pravila čuvanja namirnica u prirodi
 36. zna pružati prvu pomoć u- trovanje, smrzavanje, ujed zmije i psa, udara struje, sunčanice, nesvjestice, iščašenja, lakih rana, krvarenja
 37. zna načine transportiranja povređenog
 38. zna i provodi higijenu na taboru i maršu
 39. zna tehniku kretanja po raznim terenima ljeti i zimi
 40. zna i primjenjuje izviđački korak
 41. zna detaljno pravila jedne sportske discipline
 42. ima položeno vještarstvo plivača
 43. zna osnove kulturnog ponašanja i odgoja
 44. je bio na barem 2 kazališne predstave
 45. s patrolom pripremi dio logorske vatre
 46. ima 3 vještarstva iz tehnike
 47. je sudjelovao u izviđačkom maršu
 48. ima vještarstvo pješaka na 25km
 49. je položio vještarstvo kurira
 50. je osvojio vještarstvo prve pomoći i higijeničara

Prvi Let – BRONČANA PTICA

 1. Upoznati znak SIH-a
 2. Upoznati pojam WOSM-a, naučiti nešto o osnivaču skautskog pokreta i njegovom liku
 3. Naučiti zakone poletaraca i njihovu primjenu
 4. Upoznati jata iz istog mjesta ili bliže okolice
 5. Pripremiti i obilježiti barem jedan blagdan
 6. Pomoći u kući u svakodnevnim poslovima
 7. Razvijati zdrave navike (osobnu higijenu, redovnu tjelovježbu, urednost)
 8. Naučiti pojam zavičaja i domovine
 9. Naučiti glavna obilježja užeg zavičaja i njegovog stanovništva
 10. Obići značajnije objekte u bližoj okolici
 11. Otići na više izleta i šetnji (min 3)
 12. Naučiti pravila izletništva (kako se odjenuti i što ponjeti na izlet)
 13. Naučiti strane svijeta i praktičnu primjenu
 14. Izraditi priručni kompas
 15. primjenjivati igre zapažanja i pamćenja
 16. Naučiti osnovne putne znakove i igre kretanja po njima
 17. Naučiti osnovni i zastavni čvor
 18. Naučiti uporabu čekića i nožića
 19. Izraditi jednostavne igračke od prirodnog materijala
 20. Naučiti kako se služiti telefonskim imenikom i pravilima ponašanja pri telefoniranju
 21. Naučiti važne telefonske brojeve (vatrogasci, hitna pomoć, policija)
 22. 22.Naučiti signale za sporazumjevanje rukama (”Pozor!”, ”Dođite k meni!”…)
 23. Naučiti pisati i slati pisma i razglednice
 24. Naučiti odabrati, čuvati i koristiti vodu za piće u prirodi
 25. Upoznati osnovne vrste voća i povrća
 26. Upoznati karakteristićno samoniklo jestivo bilje zavićaja
 27. Naučiti osnovne vrste padalina
 28. Izraditi jednostavni sunčani sat
 29. Naučiti kako se zaštititi od sunca i kiše u prirodi
 30. Zasaditi biljku (cvijet) i brinuti se o njezinome rastu
 31. Upoznati domaće životinje
 32. Upoznati livadno cvijeće
 33. Naviknuti se da se izletište ostavlja čisto i uredno
 34. Upoznati se s osnovama zaštite prirode
 35. Sudjelovati u nekoj športskoj igri jata ili družine
 36. Ovladati rukovanje loptom
 37. Naučiti prometnu kulturu
 38. Upoznati opasnosti u kići (vatra, struja, poplava…)
 39. Naučiti kako štediti kod kuće u kasici ili na štednoj knjižici
 40. Izraditi jatnu kasicu i koristiti je
 41. Redovito plaćati članarinu
 42. Naučiti barem dvije izviđačke pjesme
 43. U prigodnoj prilici recitirati pjesmice ili kraće dijaloge
 44. Prepričavati pročitane priče
 45. Izraditi zidne novine
 46. Izraditi prigodne predmete (maske za maskembal, čestitke, plakate, pisanice, darove…)
 47. Sudjelovati u izviđačkim igrama i znati pravila barem 2 igre
 48. Uz 1. Let osvojiti najmanje 1 vještinu

Drugi Let – srebrna ptica

 1. Naučiti nabrojatni dobne skupine
 2. Znati kako izgleda znak izviđača
 3. Poznavanje rada B.P.-a
 4. Posjet jednoj vjerskoj ustanovi, te saznati kako i po čemu je dobila ime
 5. Jatna akcija: pomoć prijatelju iz jata, škole ili susjedstva koji je u potrebi
 6. Upoznati poletarce s državnim obilježjima RH – grb i zastava
 7. Obilazak značajnih kulturno – pov ijesnih spomenika u zavičaju
 8. Upoznati poletarce s himnom RH
 9. Izleti i šetnje (barem 5)
 10. Upoznati članove sa kompasom i orijentirati se pomoću kompasa
 11. Orijentirati se u prirodi pomoću pojava i predmeta u prirodi
 12. Posjet naselju u okolici i upoznavanje prometnica
 13. Skica puta od kuće do škole
 14.  Terenske igre skrivanja i traženja
 15. Naučiti vezati ambulantni idetektivski čvor (i primjenu)
 16. Naučiti kako izgleda i kako se koristi šator tipa ”Izviđač”
 17. Načini prenošenja poruka na daljinu u prirodi
 18. Pravilno adresiranje pisama
 19. Znati i primijeniti 1 šifrirano pisno
 20. Znati i primijeniti 1 nevidljivno pismo
 21. Znati nabrojati jestive šumske plodove i prepoznati ih u prirodi (ne gljive!!!)
 22. Izraditi kalendar prirode
 23. Nabrojati karakteristićne biljke i životinje zavičaja
 24. Posjet zoološkom i botaničkom vrtu
 25. Posjet parku prirode ili nacionalnom parku
 26. Akcija čišćenja i uređenja okoliša
 27. Obilježiti dan planeta zemlje
 28. Naučiti princip recikliranja papira
 29. Osnove prve pomoći pri ogrebotinama i krvarenju iz nosa
 30. Jatna štednja za kupovinu izviđačke opreme
 31. Znati 4 izviđačke i 2 dječje pjesme
 32. Prati dječji tisak
 33. Zajednička priprema kulturno – zabavnog programa
 34. Osvojiti još bar 2 vještine uz 2 let

TREĆI LET – ZLATNA PTICA

Osobna oprema – logor

 • Šerpas ili veliki ruksak
 • Mali ruksak
 • Uniforma (zelena košulja, plave traperice i marama družine)
 • Radna uniforma (kratke traper hlače i radna majica)
 • Vreća za spavanje
 • Šatorsko krilo
 • Gojzerice ili visoke cipele za hodanje
 • Tenisice
 • Čarape (5 pari, jedne obvezno deblje za hodanje!)
 • Donji veš (min. 5 kom.)
 • Majice s kratkim rukavima (3-4 kom)
 • Kratke hlače
 • Kupaće gaće/badić
 • Flanel košulja ili deblja majica dugih rukava (2 kom)
 • Trenirka ili klokanica
 • Vesta
 • Vjetrovka toplija
 • Kišna kabanica ili kišobran
 • Pribor za osobnu higijenu (mali i srednji ručnik, sapun, četkica i pasta za zube, ogledalce, češalj)
 • Pribor za pisanje i crtanje (2 trokuta, šestar, kutomjer, kalkulator)
 • Quipos
 • Izviđačka knjižica
 • Zdravstvena knjižica
 • Baterijska lampa i ulošci
 • Svijeće ili lučice i šibice
 • Izviđački nožić
 • Sjekira
 • Čavli (2, 3, 4, 6 cm)
 • Špaga za čvorove
 • Klupko obične špaga za patente
 • Pribor za šivanje (Igla i konac)
 • krema za sunce i kapa za zaštitu
 • Oprema za po želji…(foto aparat, mobitel, natikače…)

Osobna oprema za zimovanje

 • Šerpas ili veliki ruksak
 • Uniforma (zelena košulja, plave traperice i marama družine)
 • Radna uniforma
 • Vreća za spavanje
 • Gojzerice ili cipele za snijeg
 • Tenisice/papuće
 • Čarape (5 pari, jedne obvezno deblje za hodanje!)
 • Donji veš (5 kom.)
 • Majce
 • Trenirka
 • Vesta ili klokanica
 • Hlače
 • Kišna kabanica
 • Pribor za osobnu higijenu (mali i srednji ručnik, sapun, četkica i pasta za zube, ogledalce, češalj)
 • Pribor za pisanje i crtanje (2 trokuta, šestar, kutomjer, kalkulator)
 • Quipos
 • Kapa, šal, rukavice
 • Izviđačka knjižica
 • Zdravstvena knjižica
 • – Baterijska lampa i ulošci
 • – Izviđački nožić
 • – Špaga za čvorove (1 m)
 • – Pribor za šivanje (Igla i konac)
 • – Skijaško odijelo
 • – Oprema za po želji…(foto aparat, mobitel, Septolete, natikače…)