XV. SDI "TORNADO" |
  • U Družinu se mogu učlaniti svi, no u izravnom radu sudjeluju djeca od 8 godina (dobna granica za jata).
  • Učlaniti se možeš tako da roditelji kontaktiraju Družinu na e-mail 15sctornado@gmail.com, kako bi dobili informacije o jatnim/patrolnim sastancima ili pogledaš kada je jatni/patrolni sastanak za tvoju dob. Na prvi sastanak moraš donijeti (ti ili tvoji roditelji, ili poslati na e-mail) Upisni list, te je potrebno uplatiti upisninu – na ruke voditelju ili na žiro račun Družine.
  • Upisnina iznosi 200,00 kn (uniforma i radna uniforma)
  • Godišnja članarina iznosi 250,00 kn

Podatci za uplatu putem žiro računa

SDI.“TORNADO“
Harambašićeva 18, 10 000 Zagreb
IBAN: HR0323600001101471885 Zgb. Banka
Poziv na broj: HR00 ili HR99

Navesti ime djeteta i svrhu uplate!